Kde a ako vznikol karneol a ako prišiel k svojmu názvu?

Jedna z teórií si myslí, že výraz karneol by mohol pochádzať z latinského termínu „cornum“ alebo čerešňa. Ide o skomolenie z výrazu „cornelian“, ktoré pochádza zo stredovekej latinčiny. Skomolenina, ktorá dala pôvod súčasnému názvu minerálu, má korene v 16. storočí. Kamene čerešne pripomínajú hlavne svojou charakteristickou farbou.

Mechanizmus vzniku karneolu je obdobný ako pri chalcedóne. Minerál sa vyzrážal z roztokov kyseliny kremičitej v dutinách magmatických i sedimentárnych hornín.

Karneol sa vyskytuje po celom svete. Stretneme sa s ním aj na území Českej republiky. Kamene v najvyššej kvalite sa nachádzajú v okolí Starej a Novej Paky.

Väčšina dnešných karneolov však pochádza z Madagaskaru, Brazílie, Indie a Turecka. Turecké a indické náleziská sú známe už od staroveku.

Chcete sa prečítať viac o ďalších zaujímavých témach, šperkoch, móde alebo drahých kameňoch? Pozrite sa na náš blog. Môžete si tu napríklad prečítať o zaujímavých korundoch lebo o rôznych variantoch vzácneho opálu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram