Štát nikdy av ničom nefungoval efektívnejšie ako voľný trh,“

O existencii idey anarchokapitalizmu niet pochýb. Rovnako tak vieme o mnohých anarchokapitalistoch, ale čo anarchokapitalistky? V Česku máme to šťastie, že jednou z hlavných predstaviteliek tohto ideového smeru je práve žena – Tereza Urzová, ktorá na prvý pohľad možno nevyzerá na niekoho, kto vo voľných chvíľach premýšľa, ako sa vymaniť z pazúrov štátu. Ako sa jej žije ako anarchokapitalistke, keď sa živí u nás prakticky najviac štátom zviazaným povolaním lekárky, a čo by anarchokapitalizmus dal (nielen) jej odboru? O tom sme sa s Terezou rozprávali medzi jej smenami na covidovej jednotke. Nasledujúci rozhovor vyšiel v poslednom čísle magazínu I.

Keď sa povie anarchia, väčšina ľudí si predstaví hlavne chaos a bezvládie. Je to skutočne tak?

Pamätám si, že predtým som z toho slova mala podobný dojem. Je to spôsobené asi aj tým, ako sa to slovo dnes ľudovo používa na pomenovanie akéhokoľvek chaosu. Anarchia ale neznamená absenciu pravidiel a neexistenciu rádu. Anarchia znamená bezvládie v tom zmysle, že poriadok nie je vynucovaný centrálnou autoritou, obvykle štátom. Mnoho pravidiel si však vytvárame ako spoločnosť aj spontánne – dalo by sa povedať decentralizovane a odspodu.

Aké pravidlá to sú?

V súvislosti s anarchokapitalizmom by som spomenula najmä fungovanie voľného trhu, ktorý obsahuje implicitné pravidlo, že ceny vznikajú na základe ponuky a dopytu. Riadime sa ale aj mnohými ďalšími pravidlami, ktoré po nás centrálna autorita nevynucuje — sú nimi napríklad pravidlá slušného správania, etikety, rôzne kultúrne pravidlá, morálne pravidlá a podobne. Myslím potom, že aj mnohé pravidlá dnes vymáhané štátom je možné v spoločnosti vytvárať a vymáhať decentralizovane.

Keby si mala niekomu nielen v jednom odseku vysvetliť, čo to anarchokapitalizmus vlastne je, a zároveň pre túto víziu zaujať, ako by si ju formulovala?

Anarchokapitalizmus pre mňa predstavuje spoločnosť úplne založenú na obojstrannej dobrovoľnosti, v ktorej si každý jedinec môže zariadiť svoj život tak, ako uzná za vhodné. To je pre mňa najdôležitejšie. Dnešný demokratický systém spočíva v tom, že spoločnosť je riadená postojom väčšiny skrze väčšinovo zvolených politických zástupcov. Hoci považujem demokraciu za doposiaľ najlepší systém z tých, ktoré sme mali, stále pre mňa nie je morálne, že väčšina obyvateľov jedného štátu môže prostredníctvom svojich zvolených zástupcov nútiť cestou zákonov svoje hodnoty a pravidlá všetkým. Alebo vy ste teraz s demokraciou spokojní, keď naposledy nám vyprodukovali na čelo štátu Babiša so Zemanom?

Bezštátna spoločnosť by toto riešila ako?

Spoločnosť bez štátu, ktorá je založená primárne na voľnom trhu a dobrovoľných dohodách medzi ľuďmi, prípadne firmami, umožňuje, aby sme mohli svoje práva delegovať na tie, na ktoré sami chceme, prípadne ich na nikoho nedelegovali a žili si po svojom, pokiaľ tým nebudeme zasahovať do vlastníckych práv niekoho iného. Anarchokapitalistická spoločnosť je v podstate absolútne decentralizovaná spoločnosť, v ktorej je mocenské centrum zo štátu presunuté až na jednotlivcov, s absolútnou mierou subsidiarity.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram